Profil

barvaNáplň činnosti: sestavování rodokmenů, výzkum rodových linií, kompletní činnost od vyhledání materiálů, jejich zpracování a prezentaci v knižní podobě.

Rok založení: 2010

Počet zpracovaných rodokmenů: 287 (k 31. prosinci 2019)

Působnost: Česká republika

Reference: viz příslušná stránka

Myšlenka vedoucího zpracování: Zastávám názor, že minulost je stále živá, a proto by měla být živým, poutavým a přehledným způsobem prezentována. Osobně usiluji nejen o zprostředkování informací, týkajících se klientova rodu, ale také o maximální rovnováhu mezi odborností a srozumitelností výsledného zpracování. 

Rodokmeny pro Vás sestavuje:

Vedoucí genealogického zpracování: Mgr. Miloš Pokorný, člen České genealogické a heraldické společnosti, zapsaný v Živnostenském rejstříku ÚMČ Praha 9, IČ 74089056, neplátce DPH.

Externí spolupráce při historických rešerších: Mgr. Lenka Válková

Při zpracování rodokmenu jsou ctěny následující zásady:

  • ODBORNOST
  • SROZUMITELNOST
  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
  • DISKRÉTNOST
Při vyhledávání a zpracování informací o rodových liniích je postupováno podle metodiky, již doporučuje Česká genealogická a heraldická společnost v Praze. Zabezpečeno je kvalitní stylistické a grafické zpracování zakázky. 

Důraz je kladen na odborné zpracování historie klientova rodu, současně usilujeme o srozumitelný a přehledný výsledný tvar výzkumu. 

Každý genealogický výzkum je vyhodnocován individuálně, neboť každá rodová historie je jedinečná. Všechny nestandardní situace a výjimky, které se mohou při výzkumu objevit, jsou konzultovány se zadavatelem. Klient je průběžně informován o pokrocích při genealogickém výzkumu. 

 V žádném případě neposkytujeme informace o klientech a rodových výzkumech třetím osobám. Zpracované informace jsou postoupeny výhradně zadavateli.