František Palacký a sčítání lidu 1843

Možná se vám nikdy nechtělo pročítat vědeckým dílem Františka Palackého. Třeba si ale najdete 10 minut na jeho Popis království českého. Knihu, která čítá dobrých šest set stran, vydal Otec národa v roce 1848. A jistě by se divil, jak pohodlně si můžeme o 174 let později jeho dílo prolistovat.

Palacký knihu označuje jako katalog. Přímo říká: „Sestaven jest katalog tento nejvíce pořádkem tím, kteréhož užito v topografii české od J. G. Sommera v 16 dílech vydané, a přidán ku každé osadě počet obyvatelstva z popisu roku 1843 úředně vykonaného jen proto, aby osobnost a důležitost každého místa na krátce tím očitěji a určitěji vyznačena byla.“

Jinak řečeno. Jde o soupis českých obcí a měst, ke kterému Palacký přiřadil údaje ze sčítání lidu z roku 1843. To už zní zajímavěji.

Lokalitu, ke které máte vztah nebo o které víte, že v ní žili vaši předkové v polovině 19. století, v knize snadno vyhledáte. Díky rejstříku na stranách 437 až 603. U některých názvů najdete i interaktivní odkaz na konkrétní stranu.

Hned zjistíte, kolik lidí žilo a kolik domů stálo v dané lokalitě v roce 1843. Uděláte si představu o tehdejší velikosti místa a zalidnění. Ale jen představu, protože sčítání zdaleka nebylo úzkostlivě přesné. Dozvíte se také, pod které panství lokalita spadala a kdo byl v tu dobu jeho majitelem.

Pokud by vás zajímalo Kopidlno, v Palackého Popisu království českého najdete:Sčítání lidu 1843/ Rodokmeny AveGenus