Rodokmen – dárek

Rodokmen - dárekRodokmen jako dárek. Ano, či ne? Pokud se rozhodujete, zda si rodokmen nechat vytvořit, určitě byste v této rozhodovací fázi měli vzít v úvahu několik podstatných bodů.

Tento článek vás nasměruje k důležitým oblastem, nad kterými určitě zapřemýšlejte, než definitivní rozhodnutí ohledně rodokmenu uděláte.

Komu je rodokmen určený

Dárek pro vás

Pokud se toužíte seznámit s osudy vašeho rodu přímo vy a rodokmen má být dárkem pro vás, pak je situace jednoduchá. Dárcem i příjemcem daru jste vy. Možnost nechtěného daru nehrozí.  Přece byste sami sobě nevěnovali něco, po čem neprahnete. 

Dárek pro někoho blízkého

Má-li být rodokmen určen někomu v blízké nebo širší rodině nebo dokonce mimo rodinný kruh, buďte uvážliví. Zvlášť obezřetní buďte ve chvíli, kdy chcete rodokmenem překvapit, čili kdy dárek s příjemcem (často oslavencem) nekonzultujete.

Zkuste důvtipně a nenápadně zjistit, zda by mu rodokmen udělal radost. Ideální je samozřejmě stav, kdy se dotyčný v minulosti vyjádřil, že ho historie vlastního rodu zajímá.

Dárek pro budoucí generace

Zamýšlíte rodokmen jako dárek pro potomky, vnoučata, odkaz pro budoucí generace? I tady číhá malé úskalí. Nemůžete tušit, zda mladší generaci (generace) bude historie rodu zajímat. Jestli až dospějí, začnou k rodové historii tíhnout. Uvažujte proto nad takovou formou zpracování rodokmenu, která má potenciál potomky zaujmout.

Pozitivum: I kdyby se stalo, že rodokmen jako dárek nepadne na úrodnou půdu u oslavence nebo potomků, vždy se v rodině najde někdo, koho osloví. Dřív, nebo později.

Jaký druh zpracování a který typ rodokmenu zvolit

Dvě otázky, které byste si měli před objednáním rodokmenu položit. První: Graf, nebo text? Druhá: Jaký rozsah má rodokmen mít neboli který typ rodokmenu si vybrat?

Druh zpracování

Rodokmen ve formě grafu

Líbí se vám rodokmen ve formě rodového stromu? Stačí si jen vybrat. Mnoho genealogů nabízí rodové stromy vytištěné z genealogických programů v různých vizuálních provedeních. U některých si objednáte dokonce ručně malované rodokmeny, které se budou krásně vyjímat na zdi.

Kladem takto vytvořeného rodokmenu je jeho vzhled a přehledné znázornění vztahů mezi předky. Nevýhodu lze vidět v tom, že vám o předcích sdělí většinou jen jejich jména, data a místa narození a úmrtí, případně sňatku.

Rodokmen - dárek

Rodokmen v textové podobě

Zaujal vás rodokmen v textovém provedení? Nabídek tohoto druhu přibývá a jistě na ně snadno narazíte. Jejich výhodou je hlubší ponor do rodové historie. Obsahují detailnější a komplexnější informace o vašich předcích.

Rodokmen - dárek

Nezastíráme, že touto cestou jdeme při sestavování rodokmenů i my. Zájemcům překládáme historii jejich rodů v textové části s kapitolami a v přílohové části s dobovými záznamy a jejich přepisy do současné češtiny. V úvodu zpracování nechybí graf rodové linie.

Typ rodokmenu

Druhá otázka, nad kterou se zamyslete, zní: Který typ rodokmenu vybrat?

Tři typy rodokmenů

Rozlišujeme tři základní typy rodokmenu: rozrod, vývod a rodokmen přímé linie. Před pořizováním dárku byste se alespoň zběžně měli se všemi typy seznámit a posoudit, který je pro vás nejzajímavější.

Rodokmeny přímých rodových linií, na které se specializujeme, sledují otcovskou, mateřskou nebo jinou linii, kterou touží zájemce důkladně poznat. V tomto typu rodokmenu se mapuje historie rodu po rodovém příjmení – od výchozí osoby co nejhlouběji do minulosti.

Výhody a nevýhody typů rodokmenů

Obecně lze říct, že výhodou rozrodu a vývodu je jejich záběr. Zachytí větší množství jmen vašich předků v různých liniích. Pro tento typ genealogických výzkumů je vhodnějším finálním výstupem grafické znázornění. Za nevýhodu může někdo považovat pořizovací cenu.

Výhodou rodokmenů přímých rodových linií je, že se věnují rodům, ke kterým mají lidé nejbližší vztah. Jsou vhodné k detailnímu zpracování ve formě textu a příloh a pořídíte je za nižší cenu. Někdo může za jejich nevýhodu pokládat to, že se soustřeďují na jednu konkrétní rodovou linii.

Co bude rodokmen obsahovat

Částečně jsme už odpověděli. Záleží na tom, zda zvolíte jako konečný výstup strom rodu nebo knižní provedení. Každý typ zpracování vám poskytne jiný rozsah informací o vašich předcích.

Historie rodu se dá přiblížit různými způsoby. Projděte si co nejvíce webových stránek nabízejících vytvoření rodokmenu. Pátrejte a najděte nabídku, která pro vás bude optimální a která vám zprostředkuje to, co pro vás bude skutečně zajímavé.

Tip: Co všechno může rodokmen obsahovat, se dozvíte z článku Rodokmen. Fakta o Vašich předcích na této stránce.

Kdo rodokmen – dárek vytvoří

Nejlépe genealog, kterého vám někdo doporučí na základě vlastní zkušenosti.

Pokud takové doporučení nemáte, projděte si co nejvíce nabídek na zpracování rodokmenu. Buďte všímaví a rozumní. Věnujte se nabídkám, které jasně specifikují, co obdržíte. V jaké formě, v jakém rozsahu. 

Soustřeďte se na konkrétní výsledky genealogovy práce. Na finální podobu rodokmenu. Seznamte se s ukázkami. Pokud nejsou z webové prezentace jasně patrné, požádejte o ně.

Nemůžete dopředu vědět, která fakta vám genealogický výzkum o předcích prozradí, ale měli byste být předem srozuměni s výslednou podobou výzkumu. 

Vaše účast na rodokmenu – dárku

Váš podíl na vzniku rodokmenu, ať už to bude dárek pro vás nebo pro někoho jiného, nespočívá jen v objednávce rodokmenu a úhradě vyúčtování.

Vaše role je na samém začátku pátrání klíčová. Vy poskytujete genealogovi vstupní údaje. Nejstarší vám známá data o předcích, kterých se má genealogický výzkum týkat. Nejčastěji jméno, datum a místo narození dědečka nebo pradědečka apod.

Pokud chcete, aby byly součástí zpracování rodokmenu i nejmladší údaje z rodové historie (20. a 21. století), budete je muset chtě nechtě pro genealoga sesumírovat. On už je pak snadno do rodokmenu zakomponuje.

Jak dlouho trvá zpracování rodokmenu

Rodokmen rozhodně není dárkem, který byste pořídili na poslední chvíli. Jestliže tatínek za dva týdny slaví kulatiny a vás jako dárek napadne rodokmen, pusťte myšlenku z hlavy.

Počítejte s tím, že každý genealog má klienty nasmlouvané dopředu a že výzkum vašeho rodu zabere další čas. Chcete-li mít rodokmen hotový k určitému datu, oslovte genealoga s dostatečným předstihem. Nejlépe několik měsíců před tímto datem.

Věřte, že každému genealogovi jde o to, aby vám odevzdal kvalitní výsledek. K tomu ale potřebuje základní veličinu: čas.

Stručné shrnutí:

  • ujistěte se, že je dárek – rodokmen pro oslavence tím pravým
  • rozhodněte se, zda je vhodnější graficky vyvedený strom rodu nebo knižní provedení (nebo obojí)
  • zvolte rozsah rodokmenu: rozrod, vývod, rodokmen přímé linie
  • rozvážně si vyberte z většího množství nabídek tu pro vás nejzajímavější (pokud nemáte doporučení)
  • seznamte se s konkrétními, zřetelnými ukázkami genealogovy práce; vyžádejte si je
  • připravte si výchozí podklady (nejstarší vám známé údaje k danému rodu)
  • rodokmen jako dárek k určitému datu objednávejte s několikaměsíčním předstihem 

Doporučení na závěr: Pokud si nejste naprosto jistí, že rodokmen chcete nebo že by ho jako dárek ocenil někdo jiný, počkejte. Dokud tu jistotu mít nebudete. 

Mějte na paměti, že rodokmen není spotřebič. Ale stejně jako při pořizování spotřebiče je i při pořizování rodokmenu důležitý výrobce a vaše spokojenost s obdrženým produktem.

Přestože tento článek mírně nadržuje našemu způsobu zpracování rodokmenů, nemá za cíl vás odradit od jiných přístupů. Naopak.

Pátrejte po vhodném genealogovi pečlivě, aby on poté pátral po historii vašeho rodu stejně svědomitě.

Hodně štěstí na cestě za vašimi předky!

/ Rodokmeny AveGenus