Rodokmen – rady I.

Rodokmen - rady I.Jednou z možných pomůcek při pátrání po vašich předcích je Topograficko-statistický slovník Čech. Název zní trochu odtažitě a vágně, ale podtitul knihy prozradí její obsah zřetelněji: Podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad království českého. Kniha má 1048 stran. Sestavil ji Jan Orth a František Sládek.

Slovník vyšel v roce 1870, ale i ve 21. století dobře poslouží jako pomůcka při sestavování rodokmenů. I my po ní tu a tam sáhneme. Třeba ji při genealogickém výzkumu využijete. Nebo do ní nahlédnete jen ze zájmu. A oceníte práci pánů Ortha a Sládka.

Kde knihu získáte

Slovník je k dispozici například zde. Pro badatele je výhodou, že kniha byla ošetřena metodou optického rozpoznávání znaků (OCR). Lokalitu můžete jednoduše zadat do vyhledávacího pole, aniž byste museli procházet celý dokument. Možná se tomu ale nevyhnete. Technologie OCR není stoprocentní a místní název, který hledáte, může být ve slovníku zapsán v mírně pozměněné podobě.

Co se ze slovníku dozvíte

Slovníkové heslo uvádí u každé lokality její jméno, kategorii (ves, samota, statek …), počet domů a obyvatel. Dále kraj, okres, farnost a panství, pod něž dané sídlo spadalo. Pokud byste hledali Roubíčkovu Lhotu, pak vám k ní slovník nabídne toto heslo:

Rodokmen - rady I.

Některá hesla jsou strohá, jiná uvádějí i detailnější popis lokality a dílčí historické informace. U Roubíčkovy Lhoty vidíte například dodatek: nacházel se v ní poplužní dvůr a nedaleko samota Rankov.

Jak slovník pomůže při tvorbě rodokmenu

Pokud by se váš pradědeček narodil v Roubíčkově Lhotě, slovník vám prozradí, že ves patřila pod farnost Postupice. Hned víte, že po osudech pradědova rodu máte pátrat v postupických farních knihách.

Kdybyste chtěli studovat gruntovní knihy nebo jiné vrchnostenské materiály týkající se Roubíčkovy Lhoty, budete se zajímat o panství Jemniště, resp. o fond Velkostatek Jemniště, uložený v SOA Praha. 

Přesto i Topograficko-statistický slovník berte jen jako vodítko. Ve většině případů vás nasměruje přesně k cíli. Někdy však budete muset zapátrat i v jiných zdrojích. Anebo vám s rodokmenem pomůžeme.

Alternativy

Alternativou k výše uvedenému slovníku může být Úplný místopisný slovník Království českého. Napsal ho Václav Kotyška a jeho slovník obsahuje úctyhodných 1701 stran. Vyšel v roce 1895. Ten rok oslavil Kotyška teprve třicáté narozeniny.

Ke slovníku se opět dostanete pohodlně na jedno kliknutí. A hned si můžeme srovnat, jak vypadá heslo Roubíčkova Lhota v Kotyškově pojetí:

Kotyška - Roubíčkova Lhota

Nelze nejmenovat nejproslulejšího autora Augusta Sedláčka a jeho Místopisný slovník historický království českého. Sedláček vytvořil dílo o 1043 stranách v letech 1895 až 1908; tentýž rok slovník vydal.

Knihu si můžete prolistovat zde. Na první pohled je patrný rozdíl oproti předchozím dvěma slovníkům. Sedláčkova hesla poskytují informaci jen o historii místa. Zcela v souladu s názvem slovníku. To se týká i naší milé Roubíčkovy Lhoty:

Roubíčkova Lhota, Sedláček

/ Rodokmeny AveGenus