AveGenus se představuje

Mgr. Miloš Pokorný,

k Vašim službám při sestavování rodokmenů, výzkumu rodových linií, od vyhledání materiálů přes jejich zpracování až k prezentaci v knižní podobě. Člen ČGHSP, Živnostenský rejstřík IČ 74089056.

Založeno: 2010  Působnost: ČR  Kontakt: zde Referencezde

Mgr. Lenka Válková,  externí spolupráce na rešerších.

Rodokmen AveGenus


Archivy, s nimiž nejčastěji při tvorbě rodokmenů spolupracujeme

Seznamte se s nimi a nebojte se do nich vydat, pokud nevyužijete služeb AveGenus a podklady k rodokmenu budete vyhledávat vlastní snahou. Kromě toho, že archivy střeží materiály týkající se Vašich předků, stojí za pozornost i samy o sobě.

Šlechtic mezi oblastními archivy, SOA Zámrsk, sídlí v krásně symetrickém barokním zámku. A když budete chtít po náročném bádání nabrat síly, přilehlý park Vám je dodá.

MZA v Brně ocení jak zájemci o genealogii, tak milovníci současné architektury. Budova brněnského archivu se totiž narodila v roce 2007, čímž se stala v rámci tuzemských archivů výsostným benjamínkem.

Třeboň je nesporná perla, která skýtá mnohé. SOA Třeboň Vám kromě pomoci s rodokmenem nabídne i neutuchající atmosféru augustiniánského kláštera.

Pokud budete po svých předcích pátrat v Zemském archivu v Opavě, projdete se zase prostory jezuitské koleje.

Cestou do Státního oblastního archivu v Plzni, konkrétně do jeho pracoviště v Nepomuku, které spravuje zejména fondy velkostatků, si můžete udělat výlet k zámku Zelená Hora.

Pracoviště Kamýcká, pobočka SOA Litoměřice, Vás zavede do zdí bývalých litoměřických kasáren.

Giganta mezi českými a moravskými archivy najdete na pražském Chodovci. Ve svých útrobách pojímá hned tři instituce – Státní oblastní archiv v Praze, část Národního archivu a Archiv hlavního města Prahy. Chodovec poskytuje badatelům skutečně nepřeberné archivní vyžití.

Zkrátka, mezi archivy panuje pestrost. A mezi jejich zaměstnanci vstřícnost vůči příchozím.