Rodokmen ve 4 krocích 

Zpracování rodokmenu

Naše genealogické služby ve čtyřech bodech. Přehledná, konkrétní nabídka na zpracování rodokmenu s ukázkami.

Vyhledání dokumentů o Vašem rodu

Vyhledáme archivní materiály týkající se Vašeho rodu. Jak zápisy z farních knih, tak z dalších fondů (gruntovní knihy ap.), aby byly osudy rodu zmapovány co nejplastičtěji. Při výzkumu sledujeme detaily z osobního života předků jako přesuny předků během staletí, způsob obživy, majetkové poměry, délku života, příčiny úmrtí, informace o manželkách a dětech.

 

Zpracování rodokmenu do textové části

Můžete se těšit na 15 až 20 stran textu  – strom přímé liniekapitoly o jednotlivých generacích roduvýklad rodového příjmenízajímavé tendence rodukomentáře pod čarou. Čtivě, srozumitelně a přehledně přiblížíme osudy rodu, kterého se rodokmen týká.Rodokmen - zpracování UKÁZKA

 

Zpracování rodokmenu do přílohové části

Přílohy Vás detailně seznámí s objevenými dokumenty. Čeká na Vás až 40 stran příloh kopie objevených materiálůpřepis dokumentů do současné češtinyvysvětlivkypřesné uvedení zdroje.Rodokmen - zpracování rodokmenu UKÁZKA

 

Tištěná podoba v knižní vazbě

Můžete si zvolit, zda chcete zpracování dodat v pdf formátu, Wordu nebo i v tištěné podobě v knižní vazbě. Klasická pevná vazba – desky z materiálu Baladekvýběr ze čtyř barev.

 

Jak hluboko do minulosti je možné historii rodu zmapovat?
Z naší zkušenosti vyplývá, že ve většině případů se podaří pokročit do období kolem roku 1680, nemalý počet zpracování sahá k roku 1650 či do období třicetileté války (1618-1648), vzácnější je posun do období vlády Rudolfa II. (1576-1611).

 Článek. 4 minuty. 

Rodokmen. Fakta o Vašich předcích

Rozhodnete-li se seznámit se svými příbuznými z let 1600 ažSestavení rodokmenu - věk předků 1900 prostřednictvím genealogického výzkumu, dozvíte se o předcích pozoruhodná fakta. V přehledu uvádíme výběr toho nejzajímavějšího, co výzkum přináší.

Dlouhověkost, nebo krátký knot?

Pokud se ve Vaší rodové historii před rokem 1900 objeví předek starší 90 let, půjde o raritu. Naše zkušenost potvrzuje, že takový věk byl dříve vzácný. Ani lidí, kteří překročili hranici 80 let, zdaleka nebývalo tolik jako dnes. 

Přesvědčíte se, že věk Vašich předků uvedený v úmrtním zápise většinou neodpovídal skutečnosti. Duchovní, který úmrtní záznam psal, neznal datum narození (křtu) nebožtíka, a proto věk jen odhadoval (ze stavu tělesné schránky zesnulého a informací pozůstalých). Často s velkou odchylkou. Až když budete mít v ruce rodný i úmrtní zápis, zjistíte pravý věk zemřelého.

Kolonka příčina smrti figuruje ve farních knihách od roku 1784. Někdy tento údaj vyjeví rodinnou tragédii, jindy je neurčitý (zemřel „na vysílení“). Jistě se ale i ve Vašem rodokmenu vyskytne některá z těchto diagnóz:

Nejčastější příčiny úmrtí našich předků

Pravděpodobně zjistíte, že i Vašeho rodu se týkala vysoká dětská úmrtnost. To, že Váš předek dosáhl dospělého věku, bylo štěstím pro něj i pro Vás.

Inspirace k výletům do kraje Vašich předků

Rodokmen přesně určí, kde v uplynulých staletích Vaši předkové žili. Zda se po generace drželi v jedné lokalitě, možná dokonce na stejném gruntu, nebo se v průběhu let přesouvali. A proč.

Zjistíte popisné číslo stavení či domu, ve kterém předkové pobývali. Alespoň od roku 1770, kdy Marie Terezie číslování domů zavedla.

Genealogické zpracování bude inspirací k cestám do míst, která byla Vašim předkům domovem. Projdete se tam, kde chodívali oni.

Manželství 

Rodokmen - manželství předkůOddací záznamy jsou zdrojem nepostradatelných informací. V mnoha případech pomáhají genealogický výzkum plynule posouvat hlouběji do minulosti.

Zjistíte, že Vaši předkové nevstupovali do manželství tak brzy, jak se traduje. Často sice kolem dvacátého roku, ale spíše mezi 20. a 30. rokem života.

V roce 1812 vstoupil v českých zemích v platnost občanský zákoník, který stanovil věk zletilosti na 24 let (platné do roku 1919). Pokud byli snoubenci mladší, potřebovali svolení otce, poručníka nebo poručenského úřadu. I o tom si poznámku u oddání přečtete.

Ve Vašem rodokmenu se zřejmě setkáte s tím, že Váš ovdovělý předek uzavřel druhé manželství. Možná i třetí. V naší praxi je nezapomenutelný případ věkovitého sedláka, který přežil tři manželky a na prahu 70 let plodil potomky s manželkou čtvrtou.

Vůbec není vyloučeno, že i Vašeho rodu se bude týkat příbuzenský sňatek. Nešlo o nic výjimečného, nejčastěji mezi bratrancem a sestřenicí. V oddacím zápise pak narazíte na dovětek, že snoubenci obdrželi církevní svolení k sňatku (dispens).

Když si srovnáte datum svatby Vašeho předka a datum narození jeho prvního potomka, mnohdy zjistíte, že nevěsta byla už při svatebním obřadu gravidní.

Jmění předků

Rodokmen - gruntovní kniha

Zpracování rodokmenu Vám nezamlčí ani majetkové poměry Vašich předků. Dozvíte se, zda obývali obecní pastoušku, chalupu, statek nebo měšťanský dům. Zda k jejich hospodářství patřily polnosti, lesy, pastviny, nebo zda užívali jen skromný pozemek.  

Gruntovní knihy Vás leckdy seznámí s domovním příslušenstvím velmi podrobně. Jako v případě pozemkové knihy okresního soudu Česká Skalice (obrázek).

Třeba ale ve Vaší rodové linii připadnete i na nemajetného předka, v jehož úmrtním záznamu bude stát: žebrák.

Předkové a jejich obživa

Tato kategorie nabízí širokou škálu možností. Vaši předkové mohli být lecčíms. Mohli dědit grunt nebo řemeslo z generace na generaci a setrvávat v jedné oblasti. Mohli zrovna tak vykonávat tzv. stěhovavé povolání.

Ve starším období byla většina obyvatel českých zemí spojena s obděláváním půdy a chovem dobytka. V 19. století, s postupem průmyslové revoluce, se povolání předků začala různit. Ve druhé polovině 19. století jsou rodová povolání pestřejší. Patrně i to uvidíte ve vlastním rodokmenu.

Ať už se s Vašimi předky zatoužíte seznámit, nebo ne, je pravděpodobné, že se živili něčím úplně jiným než Vy.

Obsah rodokmenu ovšem nelze předjímat. Každý rod je jedinečný. Pokud jste zvědaví, čím je jedinečný Váš rod, můžete nás

KONTAKTOVAT